Search results for "Song Jia"
SHOCK WAVE (2017) คนคมล่าระเบิดเมือง

SHOCK WAVE (2017) คนคมล่าระเบิดเมือง

SHOCK WAVE (2017) คนคมล่าระเบิดเมือง
IMDb: 6.3
119 min

เมื่อผู้ก่อการร้ายที่เชี่ยวชาญด้านระเบิดยึดอุโมงค์ใต้ดิน เขาขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันหากไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเขา

Country: 
Genre: Action, Crime