Search results for "Naoto Ogata"
Space Battleship Yamato 2199 (2010) ยามาโต้ กู้จักรวาล

Space Battleship Yamato 2199 (2010) ยามาโต้ กู้จักรวาล

Space Battleship Yamato 2199 (2010) ยามาโต้ กู้จักรวาล
IMDb: N/A
N/A
N/A

” Space Battleship Yamato 2199 (2010) ยามาโต้ กู้จักรวาล เนื้อเรื่องย่อ ใน ปี 2199 ปีที่ มนุษย์ต้องลงไปอยู่ใต้ผืนโลกด้วยผลพวงจากสงครามกับจักรวรรดิกามิลัสและ.โลกมีเวลาอีกเพียง 1 ปี เท่านั้น ก่อนที่จะแตกสลายไปจากการตกค้างของกัมตภาพรังสี ติดตามหนังใหม่ได้ที่นี่ “