Search results for "Isabelle Huppert"
Greta (2018) เกรต้า ป้า บ้า เวียร์ด

Greta (2018) เกรต้า ป้า บ้า เวียร์ด

Greta (2018) เกรต้า ป้า บ้า เวียร์ด
IMDb: 6.1
98 min

หญิงสาวคนหนึ่งผูกมิตรกับหญิงม่ายผู้โดดเดี่ยวซึ่งมีวาระอันร้ายกาจและอันตรายต่อเธอ