Search results for "Hunter Burke"
Addicted (2014) ปรารถนาอันตราย

Addicted (2014) ปรารถนาอันตราย

Addicted (2014) ปรารถนาอันตราย
IMDb: 5.1
106 min

Addicted (2014) ปรารถนาอันตราย เรื่องราวของโซอี้ นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานและด้านความรัก แต่แล้วเธอก็ได้นอกใจสามี เธอรู้สึกผิดอย่างมากจึงพยายามจบทุกอย่างและทำให้เรื่องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เธอไม่ได้มีใครอีกคน

Country: 
Genre: Drama, Thriller