Search results for "Fung Ho Yeung"
Zero to Hero (2021) ซีโร่ ทู ฮีโร่

Zero to Hero (2021) ซีโร่ ทู ฮีโร่

Zero to Hero (2021) ซีโร่ ทู ฮีโร่
IMDb: 6.8
102 min

” Zero to Hero (2021) ซีโร่ ทู ฮีโร่ เนื้อเรื่องย่อ Biopic เพื่อระลึกถึงแล้วอือ?Wai,ฮ่องกงแรกของ Paralympic นักกีฬาที่จะชนะทอง ถึงแม้ว่าคุณเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบ,คุณยังสามารถเป็นคนแรกผ้าอ้อมแล้ว ติดตามหนังใหม่ได้ที่นี่ “

Country: 
Genre: Drama