Search results for "Charlie Shotwell"
Troop Zero (2019) [subTH]

Troop Zero (2019) [subTH]

Troop Zero (2019) [subTH]
IMDb: 6.9
94 min

ในชนบทของจอร์เจียปี 1977 เด็กสาวที่ไม่สมส่วนฝันถึงชีวิตในอวกาศ เมื่อการแข่งขันเสนอโอกาสให้เธอได้รับการบันทึกใน Golden Record ของ NASA เธอจึงเกณฑ์กองกำลัง Birdie Scouts ชั่วคราว เพื่อสร้างมิตรภาพที่คงอยู่ชั่วชีวิต

Country: 
Genre: Comedy, Drama, Family