Search results for "Billy Crudup"
Too Big to Fail (2011) ใหญ่เกินกว่าจะล้ม

Too Big to Fail (2011) ใหญ่เกินกว่าจะล้ม

Too Big to Fail (2011) ใหญ่เกินกว่าจะล้ม
IMDb: 7.3
99 min

Too Big to Fail (2011) ใหญ่เกินกว่าจะล้ม เรื่องย่อ : บันทึกการล่มสลายทางการเงินในปี 2008 และมุ่งเน้นไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เฮนรี่ พอลสัน Too Big to Fail บันทึกการล่มสลายทางการเงินในปี 2008 โดยมุ่งเน้นไปที่การกระทำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เฮนรี่ พอลสัน และ เบนเบอร์นันเก้ ประธาน ระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อควบคุมปัญหาในช่วงเดือนสิงหาคม 2008 ถึง 13…

Country: 
Genre: Drama, TV Movie