Search results for "Betty Gilpin"
The Hunt (2020) เกมล่าคน

The Hunt (2020) เกมล่าคน

The Hunt (2020) เกมล่าคน
IMDb: 6.5
90 min

คนแปลกหน้าสิบสองคนตื่นขึ้นมาในที่โล่ง พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหรือไปที่นั่นได้อย่างไร พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาได้รับเลือก – เพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงมาก – The Hunt

Country: