Search results for "Ayame Misaki"
Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 พากย์ไทย

Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 พากย์ไทย

Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 พากย์ไทย
TMDb: 8.4
48 min

Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ นักเล่นเกมผู้ไร้เป้าหมายชีวิตและเพื่อน 2 คนได้หลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานของโตเกียว ซึ่งบีบให้พวกเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อเอาชีวิตรอด

Status: Returning Series