Search results for "Anneke von der Lippe"
THE BURNING SEA (2021)

THE BURNING SEA (2021)

THE BURNING SEA (2021)
IMDb: 6.3
104 min

แท่นขุดเจาะน้ำมันตกลงบนชายฝั่งนอร์เวย์อย่างมาก และนักวิจัยพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาตระหนักว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิม

Country: