Search results for "Anjali Sivaraman"
COBALT BLUE (2022) ปรารถนาสีน้ำเงิน

COBALT BLUE (2022) ปรารถนาสีน้ำเงิน

COBALT BLUE (2022) ปรารถนาสีน้ำเงิน
IMDb: 8.4
112 min

เมื่อพี่ชายและน้องสาวตกหลุมรักผู้ชายคนเดียวกัน เหตุการณ์ที่ตามมาทำให้ครอบครัวมราฐีดั้งเดิมแตกสลาย อิงจากนวนิยายของ Sachin Kundalkar

Country: 
Genre: Drama, Romance