Search results for "Michiko Sako"
Eps2 Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 ตอนที่ 2

Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 ตอนที่ 2

Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 ตอนที่ 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2020-12-10

Alice in Borderland อลิสในแดนมรณะ Season 1 ตอนที่ 2 เนื้อเรื่องย่อ นักเล่นเกมผู้ไร้เป้าหมายชีวิตและเพื่อน 2 คนได้หลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานของโตเกียว ซึ่งบีบให้พวกเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อเอาชีวิตรอด ติดตามหนังใหม่ได้ที่นี่

Episode Title: Episode 2