Search results for "Nao Miyoshi"
Eps113 Boruto : Naruto Next Generations โบรูโตะ : นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น Season 1 ตอนที่ 113

Boruto : Naruto Next Generations โบรูโตะ : นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น Season 1 ตอนที่ 113

Boruto : Naruto Next Generations โบรูโตะ : นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น Season 1 ตอนที่ 113
Season 1
Episode: 113
Air Date: 2019-06-30

Boruto : Naruto Next Generations โบรูโตะ : นารูโตะ เน็กซ์ เจนเนเรชั่น Season 1 ตอนที่ 113 เนื้อเรื่องย่อ เรื่องราวบทใหม่ของ อุซึมากิ โบรูโตะ ผู้เป็นลูกชายของวีรบุรุษ และโฮคาเงะอย่างนารูโตะ แต่เขากลับไม่ได้ภูมิใจในตัวพ่อของตนเองเลยแม้แต่น้อย เพราะนารูโตะที่เป็นโฮคาเงะนั้นมีภารกิจล้นมือจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวจนทำให้โบรูโตะรู้สึกชิงชังนารูโตะอยู่ในใจตลอดเวลา และตั้งใจไว้ว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตนเองและก้าวข้ามผู้เป็นพ่อให้ได้ ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีอันตรายใหม่ที่ย่างกรายมาสู่โลกนินจาอีกด้วย นารูโตะและซาสึเกะ จะสามารถปกป้องสันติสุขนี่จากอันตรายนี่ได้หรือไม่ และความขัดแย้งในจิตใจระหว่างสองพ่อลูก นารูโตะและโบรูโตะ จะคลี่คลายไปในทางใด?…

Episode Title: The Qualities of a Captain