Search results for "Alejandro Hidalgo"
THE EXORCISM OF GOD (2022)

THE EXORCISM OF GOD (2022)

THE EXORCISM OF GOD (2022)
IMDb: 5.6
98 min

นักบวชชาวอเมริกันที่ทำงานในเม็กซิโกถูกผีสิงระหว่างการไล่ผีและจบลงด้วยการกระทำที่เลวร้าย สิบแปดปีต่อมา ผลที่ตามมาจากบาปของเขากลับมาหลอกหลอนเขา ปลดปล่อยการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายใน

Genre: Horror